Könyvelés Bérszámfejtés Tanácsadás Képviselet
Show MenuHide Menu

Webáruház, Internetes kereskedelem

webshop

 

A kereskedelmi tevékenység alapvetően nem engedélyköteles (kivéve egyes speciális eseteket), csak bejelentés köteles.

Bejelentési kötelezettségek:

  • A web-áruház üzemeltetőjének bejelentési kötelezettsége van az illetékes jegyző felé.
  • Be kell jelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba: NAIH regisztráció

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A gépi nyugtaadásra kötelezett tevékenységek között nem szerepel a csomagküldő kereskedelem, azonban az internetes kereskedelem igen. Elvileg készpénzes vásárlás esetén nyugta helyett pénztárgépet kell alkalmazni. Ugyanakkor az áfa tv. 166. § (2) bek. alapján nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat, mely esetben mentesül a pénztárgép alkalmazása alól.

Néhány speciális terméket kizárólag üzletben lehet árulni: pl.: dohánytermékek, állatgyógyászati termékek, egyes festékek, lakkok, növényvédő szerek, tűzveszélyes anyagok stb….

TEÁOR szám cégek esetén: 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Szakmakódok egyéni vállalkozónál: 479101 Csomagküldő kiskereskedelem

479102 Internetes kereskedelem

Kereskedelmi végzettségre nincs szükség, csak boltot üzemeltetők esetén.

A web-áruházként működő honlap minimálisan kötelező adattartalmát az Ektv. 4. §-a tartalmazza.

 

JOGSZABÁLYOK a teljesség igénye nélkül:

  1. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről
  2. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről
  3. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  4. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről
  5. évi LXXXV. tv. a környezetvédelmi termékdíjról

45/2014. (II.26.) Korm.rend. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól