Könyvelés Bérszámfejtés Tanácsadás Képviselet
Show MenuHide Menu

Adózás

– 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

– 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

– 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

– 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

– 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

– 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

– 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

– 2010. évi az egyes ágazatokat terhelő különadóról

– 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

– 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról

– 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

– 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról